Usługi elektroniczne

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych